Türkiye'de yatırım yapmak için 10 Neden

01. BAŞARILI EKONOMİ

Hızla gelişen ekonomi; 2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2017 yılında 851 milyar ABD dolarına yükseldi ve 2002 ve 2017 yılları arasında yıllık ortalama reel GSYİH %5,8 arttı. (TÜİK)
Son 15 yılda 193 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım çeken kurumsallaşmış ekonomi. (TCMB)

2002 ve 2017 yılları arasında %335 artışla 157 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle dinamik ve olgun bir özel sektör. (TÜİK)

02. NÜFUS

 • 82 milyonluk nüfus (2018, TÜİK)
 • AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfus. (Eurostat)
 • Yarısı 32 yaşın altında nüfus. (2018, TÜİK)
 • Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre %1,4 arttarak, %67,8 oldu (2018 Tuik)
 • Genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü nüfus.

03. NİTELİKLİ VE REKABETÇİ İŞ GÜCÜ

 • 31,6 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel. (2018, TÜİK)
 • Artan çalışan verimliliği.
 • 200’den fazla üniversiteden yılda 1.000.000’u aşkın mezun. (2018, YÖK)
 • Yarısı meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere 985.000’in üzerinde lise mezunu. (2017, MEB)

04. LİBERAL VE YENİLİKLERE AÇIK BİR YATIRIM ORTAMI

 • 1997’den beri doğrudan yabancı yatırım üzerindeki kısıtlamalar açısından OECD üyesi ülkeler arasında 2. en büyük reformcu.
 • Ortalama 6,5 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam. (Dünya Bankası İş Yapma Raporu 2018)
 • Son derece rekabetçi yatırım koşulları, güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü.
 • 2018 yılında yaklaşık 71.805 yabancı sermayeli şirket. (TOBB)
 • Uluslararası tahkim ve transfer garantisi.
   

05. ALTYAPI

 • Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı.
 • Son derece gelişmiş, düşük maliyetli deniz ulaşımı.
 • Orta ve Doğu Avrupa’ya demir yolu ile ulaşım avantajı.
 • İyi yapılandırılmış ulaşım imkânları ve çoğu AB ülkesine doğrudan sevkiyat mekanizması.

06. MERKEZİ KONUM

 • Doğu-Batı, Kuzey-Güney arasındaki konumu, önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli çıkış noktası.
 • Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,7 milyar müşteriye kolay erişim imkânı.
 • Toplam GSYİH’leri 25 trilyon ABD doları olan çok sayıda pazara erişim.

07. AVRUPA'NIN ENERJİ KORİDORU VE TERMİNALİ

 • Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi.
 • Dünyadaki kanıtlanmış birincil enerji rezervlerinin %70’ten fazlası Türkiye’ye oldukça yakın bölgelerde yer alırken, en büyük enerji tüketicisi konumundaki Avrupa, Türkiye’nin batısında yer alarak ülkeyi enerji transferinde kilit nokta, bölgede ise bir enerji terminali yapmaktadır.

08. DÜŞÜK VERGİLER VE TEŞVİK OLANAKLARI

 • %33’ten %20’ye düşen Kurumlar Vergisi. (2018, 2019 ve 2020 yılları için %22)
 • Kurumlar Vergisi’nden tamamen/kısmen muafiyet ve işverenin sosyal güvenlik payı desteği gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler için uygulanan vergi avantajı, arazi tahsisi.
 • Ar-Ge Kanunu.
 • Stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlara yönelik teşvikler.

09. AB İLE 1996'DAN BU YANA GÜMRÜK BİRLİĞİ

 • AB ile 1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliği ve 21 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması. (Ticaret Bakanlığı)
 • Üzerinde çalışılmakta olan yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları.
 • AB ile yürütülen katılım müzakereleri.

10. BÜYÜK İÇ PAZAR

 • 2002-2018: 0,1 milyondan 73,8 milyona ulaşan genişbant internet abonesi sayısı. (BTK, TÜİK)
 • 2002-2018: 23 milyondan 80,6 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı. (TÜİK)
 • 2002-2018: 16 milyondan 65,7 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı. (Bankalararası Kart Merkezi)
 • 2002-2018: 33 milyondan 210 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı. (TÜİK)
 • 2002-2018: 13 milyondan 40 milyona ulaşan yabancı turist sayısı. (TÜİK)

01. BAŞARILI EKONOMİ

Hızla gelişen ekonomi; 2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2017 yılında 851 milyar ABD dolarına yükseldi ve 2002 ve 2017 yılları arasında yıllık ortalama reel GSYİH %5,8 arttı. (TÜİK)
Son 15 yılda 193 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım çeken kurumsallaşmış ekonomi. (TCMB)

2002 ve 2017 yılları arasında %335 artışla 157 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle dinamik ve olgun bir özel sektör. (TÜİK)

02. NÜFUS

 • 82 milyonluk nüfus (2018, TÜİK)
 • AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfus. (Eurostat)
 • Yarısı 32 yaşın altında nüfus. (2018, TÜİK)
 • Çalışma çağındaki nüfus bir önceki yıla göre %1,4 arttarak, %67,8 oldu (2018 Tuik)
 • Genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü nüfus.

03. NİTELİKLİ VE REKABETÇİ İŞ GÜCÜ

 • 31,6 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel. (2018, TÜİK)
 • Artan çalışan verimliliği.
 • 200’den fazla üniversiteden yılda 1.000.000’u aşkın mezun. (2018, YÖK)
 • Yarısı meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere 985.000’in üzerinde lise mezunu. (2017, MEB)

04. LİBERAL VE YENİLİKLERE AÇIK BİR YATIRIM ORTAMI

 • 1997’den beri doğrudan yabancı yatırım üzerindeki kısıtlamalar açısından OECD üyesi ülkeler arasında 2. en büyük reformcu.
 • Ortalama 6,5 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam. (Dünya Bankası İş Yapma Raporu 2018)
 • Son derece rekabetçi yatırım koşulları, güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü.
 • 2018 yılında yaklaşık 71.805 yabancı sermayeli şirket. (TOBB)
 • Uluslararası tahkim ve transfer garantisi.
   

05. ALTYAPI

 • Ulaşım, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde yeni ve gelişmiş teknik altyapı.
 • Son derece gelişmiş, düşük maliyetli deniz ulaşımı.
 • Orta ve Doğu Avrupa’ya demir yolu ile ulaşım avantajı.
 • İyi yapılandırılmış ulaşım imkânları ve çoğu AB ülkesine doğrudan sevkiyat mekanizması.

06. MERKEZİ KONUM

 • Doğu-Batı, Kuzey-Güney arasındaki konumu, önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli çıkış noktası.
 • Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,7 milyar müşteriye kolay erişim imkânı.
 • Toplam GSYİH’leri 25 trilyon ABD doları olan çok sayıda pazara erişim.

07. AVRUPA'NIN ENERJİ KORİDORU VE TERMİNALİ

 • Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi.
 • Dünyadaki kanıtlanmış birincil enerji rezervlerinin %70’ten fazlası Türkiye’ye oldukça yakın bölgelerde yer alırken, en büyük enerji tüketicisi konumundaki Avrupa, Türkiye’nin batısında yer alarak ülkeyi enerji transferinde kilit nokta, bölgede ise bir enerji terminali yapmaktadır.

08. DÜŞÜK VERGİLER VE TEŞVİK OLANAKLARI

 • %33’ten %20’ye düşen Kurumlar Vergisi. (2018, 2019 ve 2020 yılları için %22)
 • Kurumlar Vergisi’nden tamamen/kısmen muafiyet ve işverenin sosyal güvenlik payı desteği gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler için uygulanan vergi avantajı, arazi tahsisi.
 • Ar-Ge Kanunu.
 • Stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlara yönelik teşvikler.

09. AB İLE 1996'DAN BU YANA GÜMRÜK BİRLİĞİ

 • AB ile 1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliği ve 21 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması. (Ticaret Bakanlığı)
 • Üzerinde çalışılmakta olan yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları.
 • AB ile yürütülen katılım müzakereleri.

10. BÜYÜK İÇ PAZAR

 • 2002-2018: 0,1 milyondan 73,8 milyona ulaşan genişbant internet abonesi sayısı. (BTK, TÜİK)
 • 2002-2018: 23 milyondan 80,6 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı. (TÜİK)
 • 2002-2018: 16 milyondan 65,7 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı. (Bankalararası Kart Merkezi)
 • 2002-2018: 33 milyondan 210 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı. (TÜİK)
 • 2002-2018: 13 milyondan 40 milyona ulaşan yabancı turist sayısı. (TÜİK)